DIGITÁLNY MARKETING • FREELANCER • SOCIÁLNE SIETE

Film Piata loď

Pri filme "Piata loď" sme pripravovali celú marketingovú stratégiu, ktorá obsahovala definovanie cieľovej skupiny, persón, tone of voice pri komunikácií ako definovanie vhodných marketingový kanálov a formátov. Neodmysliteľnou súčasťou tejto stratégie bolo stanovenie vhodného budgetu, jeho prerozdelenie medzi marketingové kanály a stanovenie KPI, ktoré sa pravidelne vyhodnocovali. Na naše odporúčanie sme realizovali aj audit webstránky, ktorý pozostával z on-page SEO nastavení a Ux návrhov na zlepšenie.

Následne prišla druhá fáza projektu a to nastavenie a realizácia digitálnej kampane a správa sociálnych sieti. S klientom prebiehali pravidelné stretnutia a o všetkých krokoch bol pravidelne informovaný. Klient dostával mesačne podrobný report o výkone kampane ako aj návrhy na úpravy podľa výkonu jednotlivých formátov a výsledkov z A/B testovania.

Klient dosiahol s kampaňou väčšiu návštevnosť v kine, čím sa predĺžilo jeho premietanie oproti pôvodným odhadom.

Comments are closed.