DIGITÁLNY MARKETING • FREELANCER • SOCIÁLNE SIETE

Freelancer alebo marketingová agentúra

Častá otázka najmä pre začínajúcich podnikateľov, či menšie firmy. V tomto článku by som vám rád priblížil výhody a nevýhody jednej alebo druhej voľby. Sám som freelancer, no dlhé roky som bol aj na strane marketingovej agentúry aj strane klienta. Preto sa budem snažiť byť nestranný a bližšie vám priblížiť pozitíva a negatíva oboch spoluprác z pohľadu, čo je vhodné pre klienta (zadávateľa).

Freelancer

Zadefinujme si najprv, kto to je freelancer. Ide o osobu na full-time, ktorá sa špecializuje na niektoré odvetvie a v ňom ponúka svoje služby sám (v niektorých prípadoch s externými spolupracovníkmi). Freelancer nie je osoba, ktorá občas popri inej práci, či škole pomôže s niektorými aktivitami a ani to nie sú samozvaní odborníci na portáli “ja spravim”.

Výhody freelancerov:

 • Vysoká odbornosť a skúsenosti v danej oblasti - Freelancerom sa nemôže stať junior, ale zväčša ide o skúsených seniorov s praxou v danej oblasti (SEO, PPC, social media a pod.)
 • Kvalita výstupu - Freelancer ručí za svoju prácu, pričom ide aj o reputáciu, preto viac kladie dôraz na kvalitu
 • Osobnejší prístup - tým, že komunikujete iba s jednou osobou, ktorého táto práca živí, tak aj prístup je iný. Často ponúkne klientovi radu aj mimo svojej oblasti (je tiež podnikateľ ako klient) a taktiež naliehavé situácie dokáže riešiť mimo bežných pracovných dní a hodín
 • Odmena za prácu - Freelancer nemusí zamestnávať zamestnancov, či prenajímať kancelárie, čím odpadá nutná vysoká marža na svojich službách.

Nevýhoda freelancera:

 • Zastrešenie viacerých oblastí - Freelancer nemusí byť expert na všetko, preto sa spýtajte potencionálneho freelancera, aké služby zahŕňa a aké dokáže zastrešiť. Ak napríklad pre každý jeden banner na kampaň budete oslovovať extra grafika, tak vám to môže spomaliť a aj predražiť vaše aktivity. 
 • Nahraditeľnosť a zastúpenie - V prípade neočakávaných situácií, choroby, či dovolenky je jeho spolupráca obmedzená (na druhej strane, svoju nedostupnosť zvykne komunikovať klientom dostatočne dopredu)

Marketingová agentúra (digitálna agentúra)

Má viac interných ľudí, ktorí majú rozdelené svoje úlohy vo firme. Vďaka viacerým zamestnancom dokážu zastrešiť viac aktivít v danej oblasti marketingu. Agentúra má svoje kancelárie a dokáže prijať klientov aj vo svojich priestoroch. Všetko toto ale niečo stojí a niekto to musí zaplatiť.

Výhody marketingovej agentúry:

 • Komplexnosť služieb - marketingová agentúra dokáže zabezpečiť viac služieb. Napríklad môže mať svojho grafika alebo web developera (informujte sa, či majú takýchto zamestnancov, ak ich budete potrebovať)
 • Zastupiteľnosť - výhodou agentúr je zastupiteľnosť v prípade dovolenky, choroby, či iných situáciách.

Nevýhody agentúry:

 • Neosobný prístup - zamestnanec nemusí mať osobný záujem urobiť niektoré aktivity, ktoré si vyžaduje situácia, ak je to na úkor jeho komfortu. Bohužiaľ často (česť výnimkám) sú klienti pre Account manažérov len číslo, a takýchto čísel má na starosti hneď niekoľko. Preto aj prístup je viac benevolentný.
 • Kvalita výstupných aktivít - To nie vždy platí, ale je potrebné si to zistiť dopredu. Agentúry často najímajú lacnejších juniorov, ktorých zaškoľujú. No nie vždy dokáže takýto junior odviesť 100% výstup svojej práce.
 • Vyššia cena služieb - zväčša sú s agentúrou spojené aj väčšie náklady (zamestnanci, priestory, SW, HW), ktoré sú zarátané v cenníku agentúry, preto bývajú cenníkové ceny vyššie.

Odporúčanie

Pre menších alebo začínajúcich podnikateľov, či firmy by som odporúčal začať s freelancerom. Keď firma porastie, tak vyskúšať služby agentúry a rozšíriť aj marketingové aktivity.

Zdroj titulnej foto: www.freepik.com

Comments are closed.