DIGITÁLNY MARKETING • FREELANCER • SOCIÁLNE SIETE

Tripito

Vytvorenie marketingovej stratégie pre klienta, ktorý začínal svoje podnikateľské aktivity. Medzi ďalšie aktivity patrilo užívateľské testovanie web stránky a analýza návštevníkov, podľa čoho sme navrhli ďalšie kampane na zahraničných trhoch.

Comments are closed.