DIGITÁLNY MARKETING • FREELANCER • SOCIÁLNE SIETE

X-Quest room

Klient otváral v Bratislave nový escape room, a preto ma oslovil s prípravou marketingovej stratégie. Vypracoval som komplexnú marketingovú stratégiu s definovaním cieľovej skupiny, porovnaním konkurencie, návrhom online marketingových kanálov a formátov ako aj návrhy ako osloviť nových zákazníkov v offline prostredí. Zároveň som navrhol aj lojálny program s cieľom, aby sa zákazníci vracali a skúšali nové hry.

Klient sa jasne definoval na trhu a medzi konkurenciou. Pre úspech otvára aj ďalšie miestnosti (hry).

Comments are closed.