DIGITÁLNY MARKETING • FREELANCER • SOCIÁLNE SIETE

Spolupráca s Pavlom na filme Piata loď bola bezproblémová a splnila svoje ciele, pričom online kampane boli najefektívnejšie formáty, ktoré sme v celom promovaní filmu použili. Vďaka zvýšenej návštevnosti sa nám podarilo udržať film v kinodistribúcii dlhšiu dobu.

Katarína Krnáčová, Hulapa film s.r.o.